Số điện thoại: 1800 59 99 77

Email: info@dkpharma.vn

Địa chỉ:Số 9, Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội